O firmie

Energia z natury.
Wratislavia-BIOdiesel to jeden z liderów w produkcji biopaliw w Europie.
Produkty, które znajdują się w ofercie to: bioetanol, estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, glicerynę farmaceutyczną i techniczną.

Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie na rynek surowca naturalnego, który zastąpi ropę naftową, i stanie się powszechnie stosowanym, pełnoprawnym komponentem w przemyśle. Dzięki temu wykorzystanie paliw w przemyśle nie będzie powodowało nadmiernej emisji zanieczyszczeń. Produkowane paliwa można również z powodzeniem stosować przy produkcji elementów codziennego użytku.

Polityka firmy opiera się na trzech filarach: innowacyjne rozwiązania technologiczne, troska o środowisko oraz wdrażanie odnawialnych źródeł energii. Wszystkie produkowane materiały są nietoksyczne i przyjazne środowisku, gdyż biopaliwa należą do tzw. czystych źródeł energii. W przyszłości będzie możliwość stosowania niekonwencjonalnych surowców do produkcji.

Zgodnie z założonymi celami strategicznymi Spółka dąży do rozbudowy infrastruktury, dywersyfikacji portfela oferowanych produktów oraz ekspansji na kolejne rynki zbytu. Do głównych klientów firmy należą PKN ORLEN oraz LOTOS S. A.
Wratislavia-BIOdiesel to stabilna spółka, która przynosi zyski, a dzięki profesjonalnemu zarządzaniu i konsekwentnej strategii działań sukcesywnie rozwija się oraz zwiększa obroty.

Prezes Zarządu

Grzegorz Ślak

Prawnik, finansista, a prywatnie miłośnik żużla i piłki nożnej. Jeden z prekursorów biopaliw w Polsce. Autor publikacji „Perspektywy rozwoju rynku biodiesla w Polsce i na świecie". W plebiscycie Gazety Krakowskiej został uznany Człowiekiem Roku za wdrażanie nowych technologii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz skuteczność w zdobywaniu nowych rynków.

W swojej długoletniej karierze zawodowej był członkiem rad nadzorczych oraz prezesem kilku spółek w branży paliwowej, biokomponentów oraz odnawialnych źródeł energii. Zwolennik niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych oraz wykorzystania czystych zasobów energetycznych.

Certyfikaty

Wratislavia-BIOdiesel posiada niezbędne koncesje, certyfikaty oraz uprawnienia do prowadzenia działalności w branży biopaliwowej.

Certyfikat
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Certyfikat
KZR ING

Certyfikat
HACCP

CSR

Wratislavia-BIOdiesel w procesie produkcyjnym postępuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo aktywnie dba o środowisko naturalne oraz o racjonalne wykorzystanie zasobów. Wszystkie produkty są biodegradowalne oraz nietoksyczne, a wszystkie procesy zostały dostosowane do wyśrubowanych norm i standardów jakości w Europie.

Jedną z domen Spółki jest propagowanie oraz rozwój odnawialnych źródeł energii, które są priorytetowym elementem polityki Unii Europejskiej.

Wratislavia-BIOdiesel przyłącza się również do apeli o zmniejszenie importu ropy naftowej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.