Wratislavia Biodiesel S.A. posiada koncesje na produkcję, magazynowanie i obrót estrami metylowymi wyższych kwasów tłuszczowych stanowiącymi samoistne paliwo ( dokumenty do pobranie na dole strony). Dzięki dużej bazie zbiornikowej oraz bocznicy kolejowej oferujemy możliwość świadczenia usługi produkcji, magazynowania i przeładunku estrów metylowych w postaci biokompnentu lub samoistnego paliwa B100.

Zgodnie z art 4ba pkt 1 ustawy Prawo Energetyczne ( Dz. U. 1997 nr 54 poz 348 z poźń. zm.) „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych prowadzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji”.

Aktualny wykaz pobrać można poniżej:

Koncesje: