WRATISLAVIA BIODIESEL S. A.

Monopolowa 4
51-501 Wrocław

tel. +48/ 71 34 74 102
fax +48/ 71 34 74 110
e-mail: biuro@wratislavia-bio.pl

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000534973; NIP 8952037782
Kapitał zakładowy w kwocie 1 000 000 PLN (w pełni opłacony)

Formularz kontaktowy

Wszelkie pytania oraz propozycje współpracy prosimy kierować za pomocą poniższego formularza.

* Wymagane pola