INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADU ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Wratislavia BIOdiesel S.A.

Monopolowa 4

51-501 Wrocław

 

 1. Prowadzącym zakład jest:

Wratislavia BIOdiesel S.A., ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław

tel. +48/ 71 34 74 102
fax +48/ 71 34 74 110
e-mail: biuro@wratislavia-bio.pl

http://www.wratislavia-biodiesel.pl/

 

2.Kierujący Zakładem jest

Prezes Zarządu  Wratislavia – BIOdiesel

 

 1. Potwierdzenie zgłoszenia:

Wratislavia BIOdiesel S.A. potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgłoszenie prowadzący zakład przekazał Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Wraz ze zgłoszeniem prowadzący zakład przekazał również Program Zapobiegania Awariom.

 

 1. Opis działalności:

Wratislavia-BIOdiesel to jeden z liderów w produkcji biopaliw w Europie.
Produkty, które znajdują się w ofercie to: bioetanol, estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, glicerynę farmaceutyczną i techniczną.  Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie na rynek surowca naturalnego, który zastąpi ropę naftową, i stanie się powszechnie stosowanym, pełnoprawnym komponentem w przemyśle. Dzięki temu wykorzystanie paliw w przemyśle nie będzie powodowało nadmiernej emisji zanieczyszczeń. Produkowane paliwa można również z powodzeniem stosować przy produkcji elementów codziennego użytku.
Ze względu na ilość zgromadzonych substancji: metanol i metanolan sodu Zakład produkcyjny Wratislavia – BIOdiesel zakwalifikowany został do Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR)

 

 1. Charakterystyka składowanych substancji:

Zarówno metanol, jak i metanolan sodu, są truciznami. Obie te substancje po spożyciu lub przypadkowym wchłonięciu mogą powodować nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, upojenie alkoholowe, osłabienie widzenia, ślepotę (nieodwracalne uszkodzenie nerwu centralnego), spadek ciśnienia krwi, podniecenie, apatię, śpiączkę. Zatrucie obiema tymi substancjami może prowadzić również do śmierci.

Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie Wratislavia BIOdiesel znajdują się również inne niebezpieczne materiały chemiczne, które jednak nie decydują o zaliczeniu zakładu.

Karta charakterystyki substancji znajdują się na stronach internetowych:

http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P20200153841377519058042&idcz=353

 

http://www.aneva.pl/files/METANOLAN_SODU_1f38kxz2.pdf

 

 1. Sposoby ostrzegania i postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie niezwłocznie poinformowani zostaną:

 • Komendant Miejski PSP we Wrocławiu,
 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

 

Na podstawie wewnętrznych procedur i instrukcji:

 

 • alarmowanie osób o zagrożeniu
 • prowadzenie ewakuacji
 • ograniczenie skutków awarii
 • informowanie o zagrożeniu
 • współpracę Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi
 • udostępnienie opinii publicznej informacji o zagrożeniach powodowanych przez Wratislavia BIOdiesel S.A.